agenda

Iedere dinsdag is het Fablab open van 10.00-22.00 uur, en iedere 1e zaterdag van de maand. Het Biolab is wekelijks open op donderdagavond, op aanvraag of bij aanwezigheid. Meer info over de agenda, mail met publiciteit@dewar.nl

Oude agenda-items vind je in het archief.

Data analyseren met Meet je Stad - zondag 19 november - 10.00-16.00 - [Fablab]

Wat weten we over het klimaat in Amersfoort? En hoe komen we aan informatie? De afgelopen jaren hebben deelnemers aan Meet je Stad! in Amersfoort onderzoek gedaan naar het klimaat. Er zijn tientallen verhalen, honderden florawaarnemingen en duizenden weermetingen verzameld. Maar wat zeggen deze data nu over het klimaat in Amersfoort? Tijdens de Meet je Stad! klimaatdag kun je workshops volgen om antwoorden te krijgen op deze vraag. In de ochtend (van 10.00-13.00 uur) is er keuze uit 3 workshops:
  • Meetkastje bouwen: je soldeert je eigen meetkastje, dat je na afloop thuis op kunt hangen
  • Data analyse: je leert een data-analyseprogramma gebruiken en maakt daarmee analyses van de flora- en weerdata
  • Verhalen analyse: in deze workshop analyseren we de klimaatverhalen die tot nu toe zijn opgehaald en kijken we naar onderliggende trends.
13.00-14.00 uur Lunch 14.00-16.00 uur: presentaties van de workshops en de groepen en kaarten, modellen en meer van o.a. Gemeente Amersfoort en Waterschap Vallei en Veluwe. Geef je op bij meedoen@meetjestad.net.

Klimaatacademie met Jeroen van der Sluijs - donderdag 23 november 20:00 [Fablab]

Eerste lezing in een serie over data, modellen en klimaat. Professor Jeroen van der Sluijs laat ons kennismaken met de werking van klimaatmodellen.

Sinds de mens de aarde op grote schaal heeft ontbost en op grote schaal fossiele brandstoffen verbrandt neemt de CO2 concentratie in de atmosfeer gestaag toe. Het is niet mogelijk het effect van verdere verhoging systematisch te onderzoeken door experimenten met de echte atmosfeer. We beschikken alleen over gegevens over de toestand van het klimaat in het heden en in het verleden en bovendien slechts op een beperkt aantal plaatsen en momenten. Momenteel is de CO2-concentratie pas ca. 40% hoger dan voor de industriële revolutie terwijl we vooral geïnteresseerd zijn in de effecten van verwachte toekomstige hogere concentraties. Om die mogelijke effecten te onderzoeken zijn computersimulatiemodellen van het systeem aarde-atmosfeer ontwikkeld. Maar wat zijn klimaatmodellen eigenlijk, hoe werken ze, en wat kun je er wel en niet mee?

Deze lezingen is zowel geschikt voor beginners als voor gevorderden.

talen: aaennl