over ons

De War is een open laboratorium voor de maatschappij: pioniers en geestverwanten vinden er een plek om ideeën uit te werken en met elkaar uit te wisselen.

Onze tijdgeest kenmerkt zich door veel en grote veranderingen:
-grondstoffen uit centrale bronnen raken op waardoor verbruik van spullen steeds meer plaats maakt voor hergebruik;
-technische ontwikkelingen maken productie van goederen en diensten door mensen zelf mogelijk waardoor klassieke verhoudingen zoals die van werkgever en werknemer veranderen;
-afvalketens worden kringlopen waardoor een duurzame economie mogelijk wordt.

Maar .... hoe gaan we als samenleving met al die veranderingen om?

Door nieuwsgierigheid te voeden, ruimte voor eigen initiatief, focus op duurzaamheid, de tijd nemen voor langzame groei (evolutie), open delen van kennis en waarborgen van diversiteit.

Zes kenmerken van De WAR

Nieuwsgierigheid

De War is een plek waar het gaat om ontdekken, zowel actief door kunstenaars, wetenschappers en uitvinders die er nieuwe verkenningen doen, als passief door publiek dat er steeds iets nieuws kan leren of ervaren.

Duurzaamheid

Aangezien de War zich richt op onderzoek waarbij winst op korte termijn geen doel is, wordt de plek zelf zo duurzaam mogelijk opgezet. Dit komt ondermeer terug in het streven naar autonomie en onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid op het gebied van energieneutraliteit en financieel gebied, evenals onafhankelijkheid in de manier van werken door bijvoor- beeld het gebruik van zoveel mogelijk vrije (open source) software en hardware.

Open Kennis

In een tijd van intellectuele en creatieve overvloed, en de opkomst van wereldwijde netwerken is ontwikkeling vooral gebaat bij openheid en kennisdeling. Kennis wordt kritischer getoetst en er kan worden voortgebouwd op andermans werk. Het proces van kennisontwikkeling wordt toegankelijker voor de samenleving.

Eigen Initiatief

De War wordt vormgegeven door het eigen initiatief van mensen om samen die voorzieningen te organiseren die ze zelf nodig hebben. Daarin vindt automatisch een selectie plaats van mensen die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun idealen en bereid zijn daarin verbinding te zoeken met andere mensen.

Evolutie

De War staat voor een ontwikkel model dat het mogelijk maakt om projecten te starten waarvan de uitkomst onzeker is. Dit door ze de gelegenheid te geven om langzaam te groeien, en het risico bij elke stap te beperken, of te delen met anderen die eenzelfde ambitie hebben.

Diversiteit

In het besef dat diversiteit van belang is voor stabiliteit van complexe systemen vormt De War een vluchtheuvel voor alles wat niet mainstream is. Dat kan grensverleggend fundamenteel onderzoek zijn, maar ook experimentele kunst, het doorgeven van oude ambachten of technologische innovatie.

Meer weten?

In 2019 is er een boekje gemaakt over de WAR met achtergrond en een overzicht van de diverse dingen die in de War gebeuren. Je kunt dat boekje online lezen.

Hoe is het zo gekomen?

In 2006 werd een cultureel bedrijfsverzamelkantoor ingericht: een kantoor met diverse werkplekken, een vergaderruimte, en andere faciliteiten die worden gedeeld door een bont gezelschap cultureel ondernemers.

In 2008 gingen de OpenTOKO workshops van start, een serie 'open kennis' bijeenkomsten op het snijvlak tussen kunst en techniek.

Sinds half 2010 biedt de War ook onderdak aan FabLab Amersfoort, het TransitieLab met eens in de twee maanden het repaircafe, en Studium Generale Amersfoort. Er is ook ruimte voor het spelen van kleine theaterproducties, genaamd het Spullenlab.

In 2012 is de Cooperatieve Universiteit Amersfoort opgericht en in 2016 het Biolab. Ook vinden er met regelmaat kinderactiviteiten en kindervoorstellingen plaats bij de War.

Bekijk voor het volledige programma even de agenda van 2018.

De War is gevestigd in de oude luciferfabriek aan de Eem uit 1881, Geldersestraat 6, een fabriekscomplex dat later o.a. dienst deed als productiefaciliteit van de Nederlandse Kleurstoffen Industrie en ook wel bekend is onder de naam van de laatste eigenaar Warner Jenkinson. Naast de War bevinden zich op het fabrieksterrein verschillende andere bedrijven en ateliers. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom De WAR, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

talen: ennl