over ons

over ons|verhalen|media

Onze tijdgeest kenmerkt zich door veel en grote veranderingen. Bij De WAR denken we na over die veranderingen. Iedereen die hier een idee over heeft of zich daarmee bezig wil houden is welkom in De WAR. Bij ons vind je een plek, gereedschappen en andere mensen die jou verder kunnen helpen omdat ze een soortgelijk idee hebben of samen willen optrekken.

Zes kenmerken van De WAR

Nieuwsgierigheid

De War is een plek waar het gaat om ontdekken, zowel actief door kunstenaars, wetenschappers en uitvinders die er nieuwe verkenningen doen, als passief door publiek dat er steeds iets nieuws kan leren of ervaren.

Duurzaamheid

Aangezien de War zich richt op onderzoek waarbij winst op korte termijn geen doel is, wordt de plek zelf zo duurzaam mogelijk opgezet. Dit komt ondermeer terug in het streven naar autonomie en onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid op het gebied van energieneutraliteit en financieel gebied, evenals onafhankelijkheid in de manier van werken door bijvoor- beeld het gebruik van vrije (open source) software en hardware.

Open Kennis

In een tijd van intellectuele en creatieve overvloed, en de opkomst van wereldwijde netwerken is ontwikkeling vooral gebaat bij openheid en kennisdeling. Kennis wordt kritischer getoetst en er kan worden voortgebouwd op andermans werk. Het proces van kennisontwikkeling wordt toegankelijker voor de samenleving.

Eigen Initiatief

De War wordt vormgegeven door het eigen initiatief van mensen om samen die voorzieningen te organiseren die ze zelf nodig hebben. Daarin vindt automatisch een selectie plaats van mensen die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun idealen en bereid zijn daarin verbinding te zoeken met andere mensen.

Evolutie

De War staat voor een ontwikkel model dat het mogelijk maakt om projecten te starten waarvan de uitkomst onzeker is. Dit door ze de gelegenheid te geven om langzaam te groeien, en het risico bij elke stap te beperken, of te delen met anderen die eenzelfde ambitie hebben.

Diversiteit

In het besef dat diversiteit van belang is voor stabiliteit van complexe systemen vormt De War een vluchtheuvel voor alles wat niet mainstream is. Dat kan grensverleggend fundamenteel onderzoek zijn, maar ook experimentele kunst, het doorgeven van oude ambachten of technologische innovatie.

Meer weten?

In 2019 is er een boekje gemaakt over de WAR met achtergrond en een overzicht van de diverse dingen die in de War gebeuren. Je kunt dat boekje online lezen.

Grote veranderingen in de samenleving

Onze tijdgeest kenmerkt zich door veel en grote veranderingen:
-grondstoffen uit centrale bronnen raken op waardoor verbruik van spullen steeds meer plaats maakt voor hergebruik;
-technische ontwikkelingen maken productie van goederen en diensten door mensen zelf mogelijk waardoor klassieke
  verhoudingen zoals die van werkgever en werknemer veranderen;
-afvalketens worden kringlopen waardoor een duurzame economie mogelijk wordt.

Allemaal ontwikkelingen die samen te vatten zijn in één woord: transitie. Bij De WAR denken we over die transitie na.

Zo kenmerken onze projecten zich door de volgende bewegingen:

1. Van ‘eindig’ naar ‘duurzaam’:

Hoe kunnen we schaarse grondstoffen zo goed mogelijk gebruiken? Bijv. door spullen langer mee te laten gaan, door afval beter te benutten, door landbouw minder afhankelijk te maken van kunstmest, etc;

2. Van industrieel naar netwerk:

Hoe kunnen we dingen die door grote organisaties worden geregeld of uit fabrieken komen zelf doen? Door anderen samen te werken, door gebruik te maken van internet, door onderling te ruilen, etc.;

3. Van afgeschermde kennis naar open kennisdeling:

Hoe kunnen we zorgen dat iedereen toegang heeft tot de kennis die hij/zij nodig heeft? Door iedereen deskundig te maken in informatietechnologie. Onderwijs door ‘s werelds beste docenten kan inmiddels door iedereen worden gevolgd op het tijdstip en in het tempo dat hem of haar uitkomt;

4. Van vertegenwoordiging naar nieuwe vormen van democratie:

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in onze samenleving daadwerkelijk samen afspraken maken over wat we belangrijk vinden? Burgerinitiatieven wijzen de politiek steeds meer de weg in plaats van andersom.

Iedereen die voor dit soort vragen een idee heeft of die zich daarmee bezig wil houden, is welkom in De WAR

talen: ennl