verhaal Arne

Dit verhaal vormt onderdeel van een serie verhalen over projecten die in de WAR zijn gemaakt. Voor een overzicht van alle verhalen klik hier.

Arne Haytsma (Ouder/curator van een meervoudige gehandicapte man van 32 jaar en Beleidsmedewerker van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort)


Ik ken Harmen van het Amersfoorts Theater Terras. Hij loste laste zaken met geluid en stroom op. Harmen en Diana hebben voor mijn meervoudig gehandicapte zoon een speelinstrument gemaakt. Een instrument dat hij zelf kan bedienen en hem onafhankelijk van anderen maakt. Als vervolg daarop heeft hebben zij een intermediair voor hem ontwikkeld waarmee hij doormiddel van een grote knop zelf muziekfragmenten kan selecteren. Het instrument heet PANG! Ik heb de WAR in contact gebracht met Bartimeus, de blindenstichting, om PANG! Verder door te ontwikkelen voor hun cliënten. Daarnaast is een groep in de WAR enthousiast geworden voor het verschijnsel vloeiweiden. Onder leiding van Eric Brinckmann is er een studie opgezet naar een gebied in Leusden: Groot Zandbrink. Naar aanleiding van deze studie is door de WAR een programma ontwikkeld dat door middel van een AHN toepassing de mogelijkheid van inunderen van een gebied kan simuleren. (AHN staat voor Actueel Hoogtebestand Nederland, een digitale hoogtekaart, ed.) Ik heb daarvoor een budget ter beschikking gesteld uit de Visie Erfgoed en Ruimte.

Het feit dat er veel disciplines in De War vertegenwoordigd zijn, maakt het tot een aantrekkelijke en creatieve proeftuin voor oplossingen die niet erg voor de hand liggen. Het was niet makkelijk geweest om dit ergens anders te vinden. De reguliere wereld van domotica voor gehandicapten is nogal gestandaardiseerd.

De kracht van de WAR is het binden van slimme, niet reguliere krachten aan een vraag van buitenaf. Het is een ontwikkelcentrum en voor veel mensen een uitkomst (pensionado's, werklozen en mensen met een vaardigheid die zij niet in hun werk kunnen benutten). De WAR staat altijd open voor vragen en samenwerking en agendeert urgente zaken die veelal overeenkomen met overheidsbeleid. Het verschil is dat de WAR iets doet, als pionier. Dat is uniek en moet gekoesterd worden.
languages: ennl