verhaal Frank

Dit verhaal vormt onderdeel van een serie verhalen over projecten die in de WAR zijn gemaakt. Voor een overzicht van alle verhalen klik hier.

Frank Strolenberg (programmamanager Herbestemming Rijksdienst Cultureel Erfgoed)


Stoomluciferfabriek op oud beeldElke stad die zichzelf als stad wil profileren, moet ruimte bieden voor verschillende soorten activiteiten en milieus. Juist deze tijd vraagt om meer dan opgeruimde woonwijken, keurig ingedeelde winkelcentra en aan de rand van de stad geparkeerde bedrijventerreinen of kantoorparken. Deze tijd vraagt om gemengde, multifunctionele en diverse buurten. Wonen, werken en winkelen zijn fundamenteel veranderd en de scheidslijnen zijn in toenemende mate diffuus. Het gaat om een mix van levendigheid, ondernemerschap en leefbaarheid. De Nieuwe Stad en de WAR hebben de afgelopen jaren in Amersfoort laten zien wat dat concreet betekent. Ik heb de WAR leren kennen als een innovatieplek waar op de scheidslijn van kunst en de maakindustrie nieuwe producten en activiteiten worden ontwikkeld. Het zijn dit soort plekken die een stad zou moeten koesteren. Het zijn dit soort plekken die een historische binnenstad en haar omliggende woonwijken zoals die van Amersfoort, aanvult met een urbaan milieu die een stad, in deze tijd hard nodig heeft.
languages: ennl