Plan

De WAR wilde de oude fabriek kopen van de gemeente Amersfoort, om er een duurzame vrijruimte voor onderzoek van te maken. Dit betekent voortbouwen op wat er in de afgelopen 10 jaar in De WAR is ontstaan, en ruimte maken voor nieuwe initiatieven en experimenten.

Voor de aankoop werd er gebruik gemaakt van crowdsourcing, en is er ruim €600.000 aan leningen en giften beschikbaar gesteld door mensen binnen en buiten Amersfoort, die het belang van de WAR onderschrijven en de toekomst van deze broedplaats veilig willen stellen.

Hieronder vind je meer over het plan zelf, op de pagina "

actueel

" zie je hoe de stand van zaken nu is.

Comite van aanbeveling:
  • Jan Terlouw, natuurkundige, schrijver, oud-politicus
  • Marjan Minnesma, directeur Urgenda
  • Fons Asselbergs, oud-wethouder, oud-directeur Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Petitie voor het behoud van De WAR: toekomstvoordewar.petities.nl

Crowdsourcing voor de aankoop van De WAR: dewar.nl/crowdsourcing

Wat is de waarde van De WAR voor wetenschap en innovatie volgens:Wat is de waarde van De WAR voor kunst en cultuur volgens:Wat is de waarde van De WAR voor duurzaamheid volgens:
languages: ennl